Determinari Emisii in MediuConform ORDIN Nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare, emis de MAPPM, prin emisie de poluanţi se intelege: eliminarea în atmosfera a unor poluanţi solizi, lichizi sau gazoşi din surse punctiforme sau de suprafaţa.


La Art 13 aliniatul (1) se stipuleaza ca deţinătorii instalaţiilor staţionare au obligaţia de a-şi supraveghea sistematic nivelurile emisiilor şi a asigura încadrarea în limitele impuse de prezentele condiţii tehnice. Evaluarea nivelurilor emisiilor se realizează prin măsurători pe care deţinătorii instalaţiilor le efectuează prin forţe proprii sau prin terţi.


Art 14 Efectuarea măsurătorilor:


(1) Obligaţia efectuării măsurătorilor privind emisiile în toate fazele de funcţionare revine deţinătorului instalaţiei, conform unui program prevăzut în regulamentul de exploatare care se aprobă o dată cu autorizaţia de funcţionare de către autoritatea pentru mediu.


(2) Măsurătorile vor fi efectuate cu respectarea regulilor metrologice prin metode standardizate sau, în lipsa acestora, prin metode acceptate de autoritatea pentru mediu.


Venind in intampinarea detinatorilor instalatiilor cu emisii de poluanti oferim servicii pentru:Pentru alte masuratori si informatii va rugam sa ne contactati.


Mentionam ca oferim servicii complete la sediul beneficiarului pe raza urmatoarelor judete: Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara.
Pe langa aceste judete unde laboratorul isi desfasoara activitatea, vom raspunde si altor solicitari in functie de cerere.